Pobierz w PDF: Formularze PIT za 2019

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

POBIERZ

PIT-28.pdf

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.02.2020)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.
Załącznikami do PIT-28 mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O.
POBIERZ

PIT-37.pdf

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
POBIERZ

PIT-36.pdf

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2020 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.
POBIERZ

PIT-36L.pdf

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2019 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2016 r. i wskazały w nich, że za rok 2019 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2020 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2019 rok deklarację PIT-36L.
POBIERZ

PIT-38.pdf

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2019 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
-Odpłatnego zbycia:
-- papierów wartościowych,
-- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
-- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
-- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
POBIERZ

PIT-39.pdf

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2019 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2019. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2010 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.
PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.
PIT-28S

PIT-28S

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:
- Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
- W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).
PIT-36S

PIT-36S

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:
- Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
- W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).
PIT-36LS

PIT-36LS

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:
- Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
- W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).
PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.
PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.
PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2019 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.
PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.

Wolisz Formularze z Programu PIT?

Pobierz Bezpłatny Program do Rozliczenia PIT za 2019

Rozlicz PIT 2019/2020 – co nieco o programie

Udostępniony na tej stronie program do rozliczenia PIT online powstał dzięki pracy firmy Formsoft sp.k. Celem tych działań jest pomoc w zarządzaniu firmą dla mikro i małych przedsiębiorców w ramach „Projektu mikroPorady.pl”. Pomysł zrealizowano przy wsparciu organizacji pożytku publicznego Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa. Organizacja o KRS: 0000318482 wpisana jest w rozliczenie PIT 2019/2020 jako beneficjent 1% podatku. Korzystając z programu do wypełniania PIT, nie możesz edytować ani usunąć tej informacji. Wybór innej organizacji pożytku publicznego w celu przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (znowelizowana ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z jej art. 27c. DZ. U. 2014.1118, znowelizowana dnia 2016.11.18) w tej sytuacji nie jest możliwy.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Prezentowany program do rozliczenia PIT online jest całkowicie bezpieczny. Pracujący nad nim specjaliści zadbali, by Twoje wrażliwe dane były chronione najlepiej jak to możliwe.

Co to oznacza?

 • dane wprowadzone do formularza znajdują się tylko na dysku Twojego komputera,
 • informacje zawarte w PIT 2019/2020 online nie są zapisywane na żadnym serwerze,
 • jedynie Ty masz wgląd do swoich danych, które nie są udostępniane osobom postronnym czy sprzedawane,
 • wszystkie informacje zawarte w dokumencie i zapisane w wersji internetowej są zaszyfrowane oraz zabezpieczone hasłem.

Co oferuje Ci program do rozliczenia PIT 2019/2020 online?

 • przepisanie kwot z PIT-11 online i automatyczne utworzenie rocznej deklaracji podatkowej,
 • stworzenie edeklaracji przy pomocy kreatora,
 • możliwość ręcznego wypełnienia deklaracji,
 • wydrukowanie gotowego dokumentu,
 • wysłanie i rozliczenia PIT 2019/2020 przez internet,
 • wydrukowanie przelewu do urzędu skarbowego.

Czym charakteryzuje się program do PIT online?

 • jest intuicyjny,
 • jest elastyczny, dzięki czemu bez problemu wypełnisz własny PIT 2019/2020,
 • jeżeli popełnisz gdzieś w PIT rozliczenie błąd, program zasugeruje poprawki,
 • gdy będziesz miał wątpliwości co do obowiązującego prawa, w programie do e deklaracji znajdziesz przepisy i porady,
 • program skontroluje to, co napiszesz i zgodnie z kontekstem udzieli Ci porad.

Materiały źródłowe

Przy powstawaniu programu do rozliczenia PIT 2019/2020 online korzystano z wielu wiarygodnych źródeł:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.,
 • www.mf.gov.pl,
 • www.pit.pl,
 • www.gazetaprawna.pl.

Wersja instalacyjna Programu PIT

Poznaj ważne informacje dotyczące programu do edeklaracji. Przede wszystkim jest to narzędzie, które współdziała z systemem operacyjnym Windows. Jakie jeszcze kwestie techniczne powinieneś znać?

 • dane z e PIT zapisywane są w bazie programu zainstalowanego w Twoim komputerze,
 • wersja instalacyjna programu musi znaleźć się na Twoim komputerze, bez instalacji nie będziesz mógł skorzystać z rozliczenia PIT online,
 • opcja szyfrowanego podpisu elektronicznego w e deklaracja dostępna jest tylko w wersji programu dla biur rachunkowych,
 • korzystanie z programu do PIT rozliczenia jest nieograniczone czasowo, możesz więc wypełniać dokument tak długo, jak chcesz, robiąc dowolne przerwy,
 • rozlicz PIT online albo wydrukuj gotowy dokument i wyślij go tradycyjną pocztą.

Dla Twojej wygody Program PIT 2019 posiada ochronę przed przypadkowym usunięciem danych. Wyłączając rozliczenie PIT 2019/2020, otrzymasz komunikat o konieczności zapisania dokumentu. Dzięki temu nie stracisz czasu, wypełniając e PIT kolejny raz.

O Programie

Program PIT 2019

Program PIT 2019 do rozliczenia PIT 2019/2020 przez internet to wygodne i nowoczesne narzędzie.  Dzięki niemu szybko i bez trudu wypełnisz e PIT.

Autorem programu jest Formsoft sp.k. – firma z dużym doświadczeniem w tworzeniu narzędzi księgowo-podatkowych. Na bazie wcześniejszych dokonań przedsiębiorstwa powstał Program PIT 2019 do rozliczania PITu.

Dla kogo jest Program PIT 2019?

To narzędzie przeznaczone dla wszystkich osób fizycznych, które muszą złożyć zeznanie podatkowe. Mogą z niego skorzystać zarówno osoby zatrudnione na różnych umowach (o pracę, cywilnoprawnych) w Polsce i zagranicą, jak i prowadzące działalność gospodarczą bądź zobowiązane do zapłacenia podatku ryczałtowego. W tym programie swoje rozliczenie PITu online mogą przygotować także osoby samotnie wychowujące dzieci i płacące podatki wraz z małżonkiem.

Jeżeli zastanawiasz się, jak rozliczyć PIT, możesz być pewny, że w Programie PIT 2019 nie natrafisz na żadne trudności. Narzędzie to charakteryzuje się przejrzystym układem, wieloma podpowiedziami oraz instrukcją krok po kroku. To znacznie ułatwi Ci rozliczanie PIT. Dzięki temu zminimalizujesz także ryzyko popełnienia błędu w swojej e deklaracji.

PIT online rozliczenie spędza wielu osobom sen z powiek. Mnóstwo przepisów, wiele liczb, zawiłe wyjaśnienia urzędników nie sprzyjają sprawnemu wypełnieniu dokumentów. Z Programem PIT 2019 oszczędzisz sobie stresu związanego z rozliczaniem PIT. Wystarczy kilka kliknięć myszką bądź touchpadem, by spełnić swoją coroczną powinność podatkową. Po wypełnieniu formularzy dokument będzie gotowy do druku albo wysłania PIT elektronicznie.

Co oferuje Program PIT 2019?

 • możesz sporządzić PIT online rozliczenie na dwa sposoby: przy pomocy kreatora bądź aktywnych deklaracji,
 • w niektórych przypadkach możesz po prostu odpowiedzieć na kilka pytań programu, by stworzyć pełnowartościowy dokument,
 • jeżeli znasz się na rzeczy i jesteś doświadczonym użytkownikiem programu albo masz skomplikowaną sytuację podatkową, możesz wypełnić edeklarację ręcznie,
 • z programu możesz skorzystać Ty, Twoja rodzina i znajomi – liczba osób wypełniających rozliczenie PIT 2019/2020 jest nieograniczona,
 • jeżeli od kilku lat korzystasz z narzędzia firmy Formsoft sp.k., wystarczy, że zaimportujesz swoje dane z poprzednich deklaracji,
 • wpisując swoje dane w jednym z formularzy, możesz mieć pewność, że pojawią się one w innych Twoich dokumentach i załącznikach, co znacznie oszczędzi Twój cenny czas i zminimalizuje ryzyko pomyłki,
 • jeżeli otrzymasz od pracodawcy jedynie PIT-11 w większości przypadków wypełnianie e PIT ograniczy się do przepisania kwot z jednego dokumentu do drugiego,
 • Program PIT 2019 to jedyne takie narzędzie, w którym na każdym etapie wypełniania PIT 2019/2020 otrzymasz cenne wskazówki. Inne programy nie oferują tego typu ułatwień,
 • nie musisz bać się braku jakiegokolwiek formularza, w rozliczenie PIT online znajdziesz 8 typów deklaracji (PIT-28, -36, -36L, -37, -38, -39) i 7 rodzajów załączników (PIT-B, -D, -O, -2K, -M, -ZG, -Z). Są tu także zawarte wzory: ZAP-3, NIP-2, NIP-7 wraz z załącznikami NIP-2A, NIP-B, NIP-C, NIP-D,
 • możesz spać spokojnie, program do rozliczania PIT elektronicznie sprawdzi poprawność deklaracji, zasugeruje ewentualne poprawki i przypilnuje limitów,
 • bez problemu wyślesz swoją e deklaracje przez internet,
 • nie stracisz czasu na poszukiwania adresu swojego urzędu skarbowego, ponieważ takie dane znajdują się już w bazie programu,
 • łatwo, szybko i przyjemnie wydrukujesz formularz przelewu do urzędu skarbowego,
 • jeżeli Twój komputer jest podłączony do sieci, program do PIT rozliczenie sam zainstaluje aktualizacje,
 • bez problemu zapiszesz wypełniony dokument w formie PDFu.

Pamiętaj!

Narzędzie PIT 2019 należy traktować jedynie jako wsparcie przy wypełnianiu PIT 2019/2020. Jest to program, który nie zastąpi w każdej sytuacji księgowego i doradcy podatkowego. Jeżeli zaczniesz mieć wątpliwości, czy Twoje zeznanie podatkowe jest wypełnione należycie, skontaktuj się z profesjonalistami w tej branży.

Korzystając z programu do PITy online, nie zyskujesz prawa do ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowo wypełnionymi deklaracjami.

Czego możesz się spodziewać?

Prezentowany program istnieje na rynku już od lat. Wieloletnie doświadczenie producenta oraz zebrane od użytkowników opinie pozwoliły na stworzenie wysokiej jakości narzędzia.

Program do PIT online rozliczenie został stworzony, by pomóc wszystkim osobom fizycznym w przygotowywaniu corocznych deklaracji. Narzędzie to ukierunkowane jest na tworzenie dokumentów dotyczących podatków dochodowych i zryczałtowanych. Pozwala na szybkie i bezproblemowe wypełnianie formularzy, czasem na podstawie odpowiedzi na kilka prostych pytań. Nie ogranicza swoich użytkowników co do liczby podatników i wypełnionych deklaracji. Dla tych, których sytuacja podatkowa jest bardziej skomplikowana, istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia dokumentu. Program do e deklaracji zawiera mnóstwo porad i wskazówek, które pomagają bezbłędnie uzupełnić PIT online rozliczenie. Dzięki nowym doświadczeniom, które producent programu zdobywa każdego roku, program posiada coraz więcej pomocnych funkcji.

Doświadczenie to zaleta

Staż programu na rynku daje mu przewagę nad konkurencją. Wiele lat doświadczenia przekłada się na niezawodność oraz szeroki zakres możliwości.

Prezentowany program do rozliczania PIT 2019/2020 online po raz pierwszy został udostępniony przed dekadą, w 2008 roku. Od tego czasu, przy każdym kolejnym rozliczeniu, rośnie liczba zadowolonych użytkowników.

Dobre pierwsze wrażenie

Dobre narzędzie do rozliczenia PIT 2019/2020 online powinno być proste w obsłudze i intuicyjne. Program PIT 2019 został tak skonstruowany, by przygotowywanie dokumentacji podatkowej nie stanowiło dla Ciebie najmniejszego problemu.

Nie masz ochoty na instalowanie programu na swoim komputerze? Możesz skorzystać z jego internetowej wersji i stworzyć dokument w przeglądarce internetowej.

Po pierwsze funkcjonalność

Przygotowywanie corocznego PIT rozliczenie nie powinno być przykrą powinnością, pełną pułapek i niepewności. Dlatego też Program PIT 2019 został zaprojektowany w taki sposób, by był maksymalnie funkcjonalny. Posiada więc szereg udogodnień, takich jak:

 • czytelne plansze,
 • najważniejsze elementy w zasięgu jednego kliknięcia myszki,
 • możliwość indywidualnej konfiguracji wszystkich elementów,
 • podpowiedzi na każdym etapie.

Narzędzie to jest niezwykle łatwe w obsłudze i elastyczne, dzięki czemu dostosowuje się do indywidualnej sytuacji e PIT danego użytkownika.

Pozytywne opinie o Programie PIT 2019

 

Logo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest stowarzyszeniem, które skupia ekonomistów – praktyków i teoretyków – z całej Polski. Jest jednym z członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Associaltion). Organizacja ta powstała na bazie doświadczeń dziewiętnastowiecznych ekonomistów oraz międzywojennych towarzystw branżowych.

Program PIT 2019, jako jedyne takie narzędzie, otrzymał rekomendację PTE. Jest to olbrzymie wyróżnienie, które potwierdza jakość zastosowanych rozwiązań do wypełniania edeklaracji.

Logo

Kancelaria Podatkowa "KWARTET" s.c. Leszek Knapczyk, Andrzej Kopiec została poproszona o wydanie opinii na temat Programu PIT 2019. Potwierdziła zgodność powstających w programie dokumentów z przyjętymi normami oraz polskim prawem podatkowym.

PIT FORMAT został pozytywnie zaopiniowany.

Stwierdzono, iż prezentowane narzędzie podsiada wszelkie formularze oraz załączniki, które są niezbędne, by wypełnić PITy 2019/2020 dla osób fizycznych. Są one zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1331).

Opinie

Opinie osób i instytucji, które korzystają z prezentowanego programu są niezwykle cenne. Wśród użytkowników narzędzia do rozliczania PIT przez internet są PAH, Caritas, fundacja TVN Nie jesteś sam i stowarzyszenie Tęcza. Duże organizacje pożytku publicznego potwierdzają, że Program PIT 2019 jest doskonałym rozwiązaniem przy wypełnianiu PIT online.

Oto co napisali o nas inni.

Logo

"Jest to bardzo dobre i pomocne narzędzie do pozyskania funduszy z 1% (...) będzie można w prosty, łatwy i wygodny sposób rozliczyć się z fiskusem, bez nerwów i stresów."
Aleksandra Rezunow, Członek Zarządu Polska Akcja Humanitarna

Logo

"W trakcie naszej współpracy, doświadczyliśmy zarówno bardzo wysokich kompetencji merytorycznych i technicznych, jak i pełnego zrozumienia specyfiki naszej działalności."
ks. Marek Kidoń, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Logo

"Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Program PIT 2019 firmy FORMAT jako profesjonalne i przyjazne narzędzie do obliczania PITów, a jego producenta jako solidnego i rzetelnego partnera."
Rafał Mandel, Dyrektor działu Biznes i Finanse

Logo

"Wyrażamy swoje zadowolenie: jest to profesjonalny system do sporządzania rocznych zeznań podatkowych."
Tadeusz Cieplik, Prezes Stowarzyszenia

Jakiego sprzętu potrzebujesz?

Narzędzie do rozliczanie podatku online przystosowane jest do działania w systemie operacyjnym Windows. Aby móc skorzystać z programu, komputer musi posiadać Windows 2000, NT, XP, Vista, 7 albo 8.

Nie musisz mieć sprzętu wysokiej jakości. W zupełności wystarczy Ci Pentium powyżej 1 GHz oraz pamięć operacyjna 512 MB RAM. Umożliwi Ci to swobodne korzystanie z programu do rozliczania PIT.

W przypadku monitora rozdzielczość powinna wynosić 1024x768. Mniejsza mogłaby utrudnić Ci pracę. Ustaw także kolory High Color (16 bitów) bądź wyższe.

Program zajmie na Twoim komputerze ok. 15 MB.

Instalacja i uruchomienie

Jak wspominaliśmy wyżej, program do PIT przez internet 2019/2020 nie zajmie zbyt dużo miejsca na dysku Twojego komputera. Co więcej, narzędzie to zostało zaprojektowane w taki sposób, by nie rozprzestrzeniało się po całym komputerze, lecz znajdowało się tylko w jednym folderze. Jest on wybrany domyślnie, lecz możesz to zmienić według własnego uznania. Jeżeli chcesz, możesz ustawić ikonę programu do ePITów w menu Start oraz na pulpicie.

Pamiętaj, że żaden z plików instalacyjnych, znajdujących się w folderze programu, nie powinien być usuwany ani modyfikowany. Zmiany w tej kwestii mogą uniemożliwić Ci rozliczenie PITu online w prezentowanym programie.

Drukarka

Możesz wysłać swój PIT przez internet albo wybrać klasyczne metody – złożenie zeznania osobiście bądź dostarczenie go pocztą. Korzystając z Programu PIT 2019, możesz wydrukować kompletny i uzupełniony Twoimi danymi formularz. Użyj do tego drukarki atramentowej albo laserowej. Igłowa może nie zapewnić Ci wymaganej jakości wydruku.

Instalacja programu krok po kroku

Czujesz się zagubiony w świecie komputerów? Nic nie szkodzi. Z naszym poradnikiem dowiesz się, w jaki sposób dokonać instalacji programu krok po kroku.

 1. Uruchom plik Instaluj_PIT_Format_2016.exe.
 2. Po włączeniu okna instalatora zaproponowana zostanie nazwa folderu, w którym wkrótce znajdzie się program. W tym momencie możesz zmienić domyślnie ustawione miejsce.
 3. Zaznacz, czy chcesz, by na pulpicie Twojego komputera oraz w menu Start pojawiła się ikonka programu. Warto się na to zgodzić, ponieważ jest to niezwykle wygodne rozwiązanie. Następnie wybierz przycisk Dalej.
 4. Jeżeli instalator uzna, że wybrany przez Ciebie folder nie jest dobrym miejscem na instalację programu do rozliczania PITu online, otrzymasz stosowny komunikat. Unikaj instalacji w miejscach, gdzie znajdują się inne programy. Może spowodować to ich uszkodzenie. Wybierz przycisk Dalej.
 5. Po pojawieniu się komunikatu Gotowy do instalacji i podsumowaniu Twoich wyborów, sprawdź, czy wszystko się zgadza i wybierz przycisk Instaluj.

Ważne! Na każdym etapie instalacji dostępny jest przycisk Wstecz. Możesz go użyć, jeżeli chcesz usunąć swoje wybory na danej stronie instalatora. W ten sposób cofniesz się poprzedniego okna.

W jaki sposób uruchomić program?

To bardzo proste. Jeżeli chcesz zrobić rozliczenie PIT przez internet albo klasycznym sposobem, wybierz ikonę narzędzia na pulpicie, w menu Start i Programy albo znajdując odpowiedni folder w Moim komputerze.

Nie wiesz, gdzie zainstalowany jest program? Wciśnij prawy przycisk myszki, klikając na ikonę Programu PIT 2019. Następnie wybierz opcję Właściwości. Tam znajdziesz potrzebne informacje.

W jaki sposób mogę znaleźć pomoc?

Program wyposażony jest w bardzo szczegółowy podręcznik w formie podpowiedzi ekranowej. Zawiera nie tylko wiadomości o technicznej obsłudze programu, ale też omówiono i przedyskutowano w nim trudniejsze zagadnienia merytoryczne.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią na początku użytkowania programu, a także do korzystania z niego w przyszłości, co pozwoli używać program wygodniej i w pełnym zakresie.

Program korzysta z wbudowanych w system operacyjny mechanizmów obsługi podpowiedzi (przeglądanie, wydruk, itd.).

W razie potrzeby bardziej szczegółowych wyjaśnień niż zawarte w niniejszym opisie, należy ich szukać w dokumentacji systemu operacyjnego.

Podręcznik zorganizowany jest w formie tzw. hipertekstu. Możemy przeglądać go, nie tylko w kolejności rozdziałów, ale też przenosić się do innych jego fragmentów związanych z omawianym właśnie zagadnieniem.

Jeżeli w tekście napotkamy charakterystycznie podkreślone słowa, to klikając na nie otworzymy inną część podręcznika z dodatkowymi wyjaśnieniami problemu.

Znajdujące się u góry przyciski: [Wstecz], [Dalej] kartkują podręcznik wyświetlając strony, które już oglądaliśmy.

W jaki sposób mogę znaleźć pomoc?

Wypełniając zeznanie podatkowe, możesz mierzyć się z wieloma trudnościami. Nieznajomość prawa dotyczącego PIT za 2019/2020 online nie dyskwalifikuje Cię jednak, jeżeli chodzi o poprawność stworzonego dokumentu. Dlaczego? Program PIT 2019 posiada niezwykle szczegółowy podręcznik, w którym znajdziesz odpowiedzi na niemal wszystkie pytania związane z podatkami. Są w nim podpowiedzi dotyczące technicznej strony programu oraz zagadnień merytorycznych

Zanim rozpoczniesz rozliczanie PIT online, zapoznaj się z podpowiedziami umieszczonymi na samym początku. Dzięki nim korzystanie z tego narzędzia będzie dla Ciebie dziecinnie proste.

Dla Twojej wygody program korzysta też z mechanizmów obsługi wskazówek. Jeżeli jednak potrzebujesz bardziej zaawansowanej odpowiedzi na swoje pytanie, poszukaj jej w dokumentacji systemu operacyjnego.

Udostępniony użytkownikom podręcznik ma formę tekstu z odnośnikami. Dzięki temu szybko znajdziesz interesujące Cię fragmenty powiązane z danym zagadnieniem. Możesz też używać podręcznika klasycznie, wertując go przy pomocy przycisków Wstecz i Dalej.

W jaki sposób wydrukować podręcznik?

By rozliczenie PITu nie sprawiło Ci trudności, możesz skorzystać ze specjalnie w tym celu przygotowanego podręcznika. Istnieje możliwość jego wydrukowania. Opcje drukowania wyświetlą Ci się w zależności od tego, czy wybierzesz ikonę w menu górnym, czy wciśniesz prawy przycisk myszy albo touchpada.

Do wyboru masz następujące możliwości:

 • druk aktualnie wyświetlanego tekstu,
 • druk całego rozdziału, który aktualnie przeglądasz, wraz ze wszystkimi podrozdziałami,
 • druk całego podręcznika (opcja możliwa tylko w pierwszym rozdziale),
 • druk zaznaczonego fragmentu. Wystarczy zaznaczyć go kursorem i wybrać opcję Zaznaczone w oknie drukowania.

Jeżeli chcesz wydrukować większą część podręcznika do rozliczania PIT 2019/2020 online, możesz wskazać konkretne strony. Nie jest to jednak precyzyjne narzędzie. W przypadku, gdy niechcący zaznaczyłeś zbyt wiele stron, lepiej po prostu wyłącz drukarkę.

Parametry drukowania zależne są od systemu operacyjnego Twojego komputera oraz modelu drukarki. Zapoznaj się z ich ustawieniami i dostosuj je do swoich potrzeb.

Jakie zakładki znajdziesz w podręczniku?

Naciskając przyciski Pokaż i Ukryj, możesz wyświetlać bądź chować menu podręcznika. W lewej części strony znajdziesz:

 • spis treści, który opiera się odnośnikach do konkretnych fragmentów teksu. Dzięki temu szybko znajdziesz informacje dotyczące e deklaracji, których szukasz,
 • indeks zawierający spis wszystkich trudniejszych pojęć związanych z rozliczeniem PIT 2019/2020.

W jaki sposób rozpocząć pracę?

Korzystanie z programu do PIT rozliczenie nie wymaga specjalnych umiejętności ani przygotowań. Wystarczy, że klikniesz w ikonkę i włączysz to narzędzie, by móc rozpocząć wypełnianie PIT 2019/2020.

Wskazówki, podpowiedzi, ostrzeżenia, kontrola błędów i najważniejsze informacje na wyciągnięcie ręki – tym charakteryzuje się program do rozliczania podatku online. Tak wiele udogodnień sprawi, że przygotowywanie e deklaracji będzie dla Ciebie szybkie, proste i przyjemne.

Program został skonstruowany w taki sposób, by był jak najbardziej intuicyjny i łatwy w użytkowaniu. Usiądź zatem przy komputerze i do dzieła!

Wypełnianie deklaracji – pierwsze kroki w programie

Włączyłeś komputer, kliknąłeś w ikonkę programu i co dalej?

 1. Musisz wybrać sposób wypełniania zeznania podatkowego. Do wyboru masz:
  • ręczne – dla doświadczonych podatników,
  • przy pomocy kreatora – dla tych, którzy czują się zagubieni, wypełniając PIT 2019/2020.
 2. Wprowadź podatnika (jednego bądź kilku), podaj wszelkie niezbędne dane. Jeżeli korzystałeś z zeszłorocznej wersji programu, możesz zaimportować wszelkie informacje z poprzednich rozliczeń PIT. W tym celu wybierz opcję Lista podatników, a następnie kliknij Importuj. Jeżeli znasz miejsce na komputerze, gdzie znajduje się program z poprzedniego roku, wskaż go przy pomocy opcji Przeglądaj. Jeżeli nie masz takiej wiedzy, wybierz funkcję Szukaj.
 3. Wpisz swój numer NIP bądź PESEL. Drugą z tych opcji zastosuj, jeżeli w ubiegłym roku podatkowym nie prowadziłeś działalności gospodarczej, nie byłeś zarejestrowany jako płatnik podatku od towarów i usług, nie byłeś płatnikiem składek do ZUS i NFZ oraz jakiegokolwiek podatku.
 4. Wypełnij e deklarację ręcznie albo odpowiedz na pytania kreatora (w zależności od opcji, którą wybrałeś w punkcie 1.).
 5. Sprawdź poprawność wpisanych danych w wygenerowanym rozliczeniu PITu.
 6. Wydrukuj swoje zeznanie podatkowe i dostarcz je do urzędu albo wybierz rozliczenie podatku online.

Nie zapomnij o terminie złożenia PIT 2019/2020.

Powodzenia!

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A