Pobierz w PDF: Formularze PIT za 2023

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Podgląd PIT POBIERZ

PIT-28.pdf

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.03.2024)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.
Załącznikami do PIT-28 mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-37.pdf

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36.pdf

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2024 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36L.pdf

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-38.pdf

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2023 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
-Odpłatnego zbycia:
-- papierów wartościowych,
-- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
-- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
-- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-39.pdf

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2023 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w ostatnich 5 latach. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej wcześniej nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (jeśli od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.
Ikona PDF PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.
Ikona PDF PIT-36L

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Ikona PDF PIT-2K

PIT 2K - ulga odsetkowa

Związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.
Ikona PDF PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.
Ikona PDF PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.
Ikona PDF PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2023 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.
Ikona PDF PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.
Ikona PDF PIT-Z

PIT Z - zwolnione (kredyt podatkowy)

Druk PIT/Z służy podatnikom korzystającym z tzw. kredytu podatkowego, czyli możliwości uiszczenia podatku w terminie późniejszym niż standardowy termin jego zapłaty. Podatnicy decydujący się rozpocząć prowadzenie firmy już w roku kolejnym po jej rozpoczęciu mają możliwość eliminować swoje zaliczki na podatek dochodowy i rozłożyć je na raty, spłacając podatek w ratach przez kolejne 5 lat, po 20% rocznie. Podatnicy tacy po złożeniu oświadczenia w sprawie korzystania ze zwolnienia z końcem roku składają PIT/Z. Druk PIT/Z jest załącznikiem dołączanym wyłącznie do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Załącznik PIT/Z składają zatem wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.
Uwaga! Druk PIT/Z nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej, należy go traktować jako składany łącznie z innymi deklaracjami podatkowymi.
Ikona PDF PIT-ZG

PIT ZG - dochody zagraniczne

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy) lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę (jadę do pracy do kraju trzeciego). Obowiązek złożenia PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2023 r.

Druk PIT-37 obowiązujący w 2024 roku

Rozliczenie PIT 37 online to nie lada wyzwanie. Jak spośród mnóstwa dostępnych formularzy wybrać ten właściwy? Jeżeli otrzymujesz dochód od płatnika (pensja od pracodawcy, emerytura z ZUS) i nie zarabiasz na niczym więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że powinieneś wypełnić e deklaracje PIT 37. Możesz tego dokonać, składając dokument w urzędzie, wysyłając go pocztą albo postawić na rozliczanie PIT 2023/2024 przez internet. Wybierz to, co dla Ciebie najwygodniejsze.

PIT 37 online – dla kogo?

To rozwiązanie przygotowane dla tych osób, które mają nieskomplikowaną sytuację podatkową. W poprzednim roku uzyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych i jedynie poprzez płatników, a pieniądze zarabiali na terenie Polski.

Jak poprawnie wypełnić e PIT 37?

Malutkie pola w deklaracji podatkowej nastręczają sporo problemów wielu płatnikom. Wypisując dokument ręcznie, bardzo łatwo można się pomylić i niewłaściwie wypełnić PIT 37 rozliczenie online. Także drukowane formularze mogą stanowić pewną pułapkę. Jeżeli masz nieuzupełnione egzemplarze z poprzednich lat, już Ci się nie przydadzą. Każdy rok przynosi zmiany w formie dokumentu.

Jak ustrzec się błędów? Warto skorzystać z dostępnych w internecie bezpłatnych programów do tworzenia zeznania rocznego PIT 37 online. Szczególnie polecamy jedyne narzędzie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Program PIT 2023. Takie rozwiązanie ma wiele zalet:

 • dostęp do aktualnych formularzy e deklaracji PIT 37,
 • sprawdzanie na bieżąco poprawności wypełniania wszystkich pól,
 • wskazywanie miejsc do uzupełnienia,
 • szybkie wykonywanie wszystkich obliczeń,
 • automatyczne wypełnianie załączników związanych z ulgami.

Wybierając wysyłanie PIT 37 elektronicznie, możesz spać spokojnie. Twoje zeznanie podatkowe za 2023/2024 zostanie ponownie sprawdzone przez system e-Deklaracje.

Skorzystaj więc z wygodnego i całkowicie bezpłatnego Programu PIT 2023, a następnie:

 • wyślij rozliczenie PITu online,
 • wydrukuj zeznanie i dostarcz je tradycyjnie.

Podpis na e deklaracji PIT 37 – jak uniknąć pułapek?

Zakończyłeś już rozliczanie PIT 37? Wpisałeś swoje dane i poczyniłeś starannie wszystkie wyliczenia? Teraz włóż swoje zeznanie podatkowe do koperty i nadaj je pocztą. STOP! Czy o czymś nie zapomniałeś? Wielu płatników pieczołowicie wypełnia wszystkie rubryki dokumentów oprócz… podpisu. Jeżeli zapomnisz o tym małym szczególe, Twój PIT 2023/2024 będzie nieważny!

Co jednak w przypadku rozliczania PIT 2023/2024 przez internet? Jeżeli składasz swoje zeznanie online, nie musisz mieć podpisu elektronicznego. Wystarczy, że w odpowiednim miejscu podasz kwotę przychodu z ubiegłego roku. Jeżeli nie składałeś wtedy żadnej e deklaracji, wpisz po prostu 0.

Swój PIT 37 online za 2023 rok wyślij do ostatniego dnia kwietnia 2024. Masz czas do 23.59 – po tej godzinie będziesz już dla urzędu skarbowego spóźnialskim.

Urząd Skarbowy PIT 37 – w jaki sposób rozliczają się współmałżonkowie?

Polskie prawo podatkowe pozwala na wypełnienie formularza PIT 37 zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Ustawa o podatku dochodowym określa warunki takiego rozliczenia. Jakie są jego zasady?

 1. Na wspólne rozliczenie zgodę musisz wyrazić zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek. Wniosek zgłoś w obowiązującym terminie ustawowym.
 2. Jeżeli co najmniej jedno z was prowadzi działalność gospodarczą, wybierz formularz PIT 36. Jeżeli jesteście zatrudnieni, np. w formie etatu, wypełnij zeznanie roczne PIT 37 online.
 3. Zaznacz w dokumencie okienko „wspólnie z małżonkiem” i oboje złóżcie swój podpis. Jest to potwierdzenie waszej wspólnej zgody. Nie musicie składać dodatkowych wniosków.
 4. Swoje rozliczenie PIT 37 w internecie albo stacjonarnie złóż do 30 kwietnia 2024 roku. Jeżeli w danym roku dzień ten jest wolny od pracy, termin przesuwa się na kolejny, roboczy.
 5. Gdy przekroczysz ustawowy termin składania deklaracji, utracisz możliwość rozliczania ze współmałżonkiem. Nawet jeżeli spełnisz wszystkie inne niezbędne do tego warunki, jako spóźnialski, stracisz prawo do wspólnego rozliczania PIT 2023/2024.
 6. Jeżeli chcesz rozliczać się z mężem albo żoną i jednocześnie skorzystać z ulg (np. na internet, rehabilitacyjnej, za przekazanie darowizny), oprócz formularza PIT 37 musicie wypełnić także załącznik PIT/O.
 7. Jeżeli nie mieszkasz ze swoim małżonkiem, nadal masz prawo do wspólnego z zeznania podatkowego. W takiej sytuacji możecie wybrać jeden z dwóch urzędów skarbowych, właściwy dla miejsca zamieszkania jednego z Was.

Jeżeli składając rozliczenie podatku online, chcesz skorzystać z odliczeń, wypełnij koniecznie dodatkowy załącznik. Wybierz dokument oznaczony literą O jak odliczenia, by wykazać chęć odpisania od podatku dopuszczalnych kwestii. W przypadku celów mieszkaniowych, wypełnij formularz D. Oba te dokumenty nie są samodzielne. Nie możesz ich więc złożyć bez edeklaracji PIT 37.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A