Pobierz w PDF: Formularze PIT za 2023

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Podgląd PIT POBIERZ

PIT-28.pdf

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.03.2024)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.
Załącznikami do PIT-28 mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-37.pdf

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36.pdf

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2024 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36L.pdf

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-38.pdf

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2023 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
-Odpłatnego zbycia:
-- papierów wartościowych,
-- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
-- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
-- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-39.pdf

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2023 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w ostatnich 5 latach. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej wcześniej nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (jeśli od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.
Ikona PDF PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.
Ikona PDF PIT-36L

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Ikona PDF PIT-2K

PIT 2K - ulga odsetkowa

Związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.
Ikona PDF PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.
Ikona PDF PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.
Ikona PDF PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2023 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.
Ikona PDF PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.
Ikona PDF PIT-Z

PIT Z - zwolnione (kredyt podatkowy)

Druk PIT/Z służy podatnikom korzystającym z tzw. kredytu podatkowego, czyli możliwości uiszczenia podatku w terminie późniejszym niż standardowy termin jego zapłaty. Podatnicy decydujący się rozpocząć prowadzenie firmy już w roku kolejnym po jej rozpoczęciu mają możliwość eliminować swoje zaliczki na podatek dochodowy i rozłożyć je na raty, spłacając podatek w ratach przez kolejne 5 lat, po 20% rocznie. Podatnicy tacy po złożeniu oświadczenia w sprawie korzystania ze zwolnienia z końcem roku składają PIT/Z. Druk PIT/Z jest załącznikiem dołączanym wyłącznie do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Załącznik PIT/Z składają zatem wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.
Uwaga! Druk PIT/Z nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej, należy go traktować jako składany łącznie z innymi deklaracjami podatkowymi.
Ikona PDF PIT-ZG

PIT ZG - dochody zagraniczne

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy) lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę (jadę do pracy do kraju trzeciego). Obowiązek złożenia PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2023 r.

Druk PIT-36L obowiązujący w 2024 roku

Czym jest podatek liniowy?

To stały podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej albo z działów specjalnych produkcji rolnej. Podstawą tego rozwiązania jest niezmienna stawka podatkowa w wysokości 19%, odprowadzana od dochodu (przychodu po odjęciu kosztów jego uzyskania). W celu rozliczenia PIT 2023/2024 w tej formie stosuje się formularz PIT 36L.

PIT 36L – korzystne rozwiązanie dla dużych przedsiębiorców

Prowadzisz firmę i idzie Ci całkiem nieźle? Jeżeli Twój dochód przekracza znacznie 85 528 zł, to rozwiązanie jest stworzone właśnie dla Ciebie. Dlaczego? To bardzo proste. Zarabiając więcej, wejdziesz w drugi stopień skali podatkowej i zapłacisz aż 32%! 19% podatku liniowego to atrakcyjna propozycja.

Jeżeli chcesz rozliczyć podatek online w formularzu 36L, musisz wiedzieć kilka rzeczy:

 • e deklarację PIT 36L możesz złożyć tylko wtedy, gdy prowadzisz działalność gospodarczą,
 • dochodu rozliczanego w tym formularzu nie łączy się z tymi pochodzącymi z innych źródeł,
 • jeżeli masz inne źródła dochodu, których nie uwzględnia się w PIT 2023/2024 36L, zgłoś je przy pomocy odpowiednich formularzy (PIT 37, PIT 38),
 • wybór tej formy rozliczenia PIT przez internet ogranicza korzystanie z ulg podatkowych.

Ograniczenia dotyczące ulg przy rozliczeniu PIT 36L – co warto wiedzieć?

Wyżej pokazaliśmy Ci, jakie zalety ma stosowanie podatku liniowego. Choć jest on niezwykle korzystny dla niektórych przedsiębiorców, ma także pewne minusy. Decydując się na stałe 19% podatku, musisz liczyć się ograniczeniami dotyczącymi ulg i odliczeń. W takiej sytuacji nie możesz:

 • rozliczać się ze małżonkiem,
 • rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • odliczać ulg, np. na cele rehabilitacyjne, za oddaną krew, korzystanie z internetu czy darowizny,
 • uwzględnić w rozliczeniu PIT za 2023/2024 online ulgi na dzieci.

Twoja firma nie przynosi dochodu (np. zawieszona działalność)? Nawet w takiej sytuacji nie możesz skorzystać z tworzenia wspólnej e deklaracji ze swoim małżonkiem. Wybór podatku liniowego całkowicie eliminuje tę formę rozliczenia. Choć nie masz wpływów ze swojej działalności, nie zapomnij wypełnić formularza PIT 36L!

Wyjątki w kwestii odliczeń

Choć przepisy bardzo restrykcyjnie określają warunki podatku liniowego 19%, są pewne wyjątki w kwestii ulg. Składając PIT 36L online bądź stacjonarnie, możesz odliczyć:

 • ZUS – odlicz składki na ubezpieczenie społeczne dla Ciebie i Twoich współpracowników,
 • IKZE – dokonując wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w danym roku podatkowym, możesz wpisać je jako wydatek do odliczenia.

Straty – co wtedy?

Rozważyliśmy już sytuację, w której Twoja firma prosperuje doskonale oraz zupełnie nic nie zarabia. Co jednak się dzieje, gdy przedsiębiorstwo odnotowuje straty?

Jeżeli wybrałeś zeznanie roczne PIT 36L online, możesz pomniejszyć swój dochód z poprzedniego roku o straty z wcześniejszych okresów rozliczeniowych. Pamiętaj jednak, że dotyczy to pięciu ostatnich lat. Wysokość odliczeń nie może być wyższa niż 50% całości strat za dany okres.

Rozliczenie PIT 36L przez internet to nic trudnego. Skorzystaj z bezpłatnego Programu PIT 2023. Możesz również wydrukować formularz z pliku w formacie PDF.

Rozliczenie PIT 36L przez internet

Wypełnianie zeznania rocznego PIT 36L nie zawsze jest proste. Skomplikowane przepisy i mnóstwo liczb sprawiają, że wielu osobom kręci się w głowie. Część podatników zostawia rozliczenie PIT 2023/2024 na ostatnią chwilę. Zupełnie niepotrzebnie. Porady w kwestii przygotowywania e deklaracji podatkowej możesz znaleźć w wielu miejscach:

 • drukowane broszury dostępne w urzędach skarbowych,
 • informacje dostępne na stronach internetowych takich jak ta,
 • podpowiedzi i podręcznik dostępne w Programie PIT 2023.

Swój PIT za poprzedni rok możesz wydrukować i zanieść do urzędu albo wysłać go tam pocztą. Żadna z tych opcji nie jest jednak tak wygodna jak rozliczenie zeznania przez internet. To zajmie Ci tylko chwilę!

 

Formularz PIT 36L wypełniają przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się odprowadzać podatek liniowy. 19% przychodu mogą płacić jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalnej produkcji rolnej.

Jeżeli korzystasz z prezentowanej formy rozliczenia ePITów, koniecznie pamiętaj o kilku najważniejszych zasadach.

Formularz PIT 36L wypełniają przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się odprowadzać podatek liniowy. 19% przychodu mogą płacić jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalnej produkcji rolnej.

 1. Deklarację dotyczącą sposobu rozliczania musisz złożyć do 20 stycznia danego roku podatkowego.
 2. Jeżeli planujesz rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, czym prędzej zgłoś chęć rozliczania się przy pomocy formularza PIT 36L. Masz czas maksymalnie do dnia poprzedzającego start Twojej firmy, nie później niż w dniu otrzymania pierwszego przychodu.
 3. Jeżeli w poprzednim roku rozliczenie podatku online dokonywałeś poprzez PIT 36L i chcesz to kontynuować, nie musisz składać dodatkowych dokumentów.

Jak rozliczyć PIT 36L? Poznaj strukturę dokumentu

Jak każde zeznanie podatkowe, także formularz PIT 36L zawiera kilkanaście części, które musisz uzupełnić. Aby było Ci łatwiej, po krótce opiszemy każdą z nich:

 • część A – tutaj wpisz miejsce oraz cel e deklaracji PIT 36L,
 • część B – to miejsce na Twoje dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania,
 • część C – tutaj umieść informacje podatkowe,
 • część D – w tej części wpisz swój dochód oraz straty z poszczególnych źródeł dochodu,
 • część E – bardzo ważny podpunkt, gdzie możesz zawrzeć straty z ubiegłych okresów rozliczeniowych, składki ZUS i wpłaty na IKZE,
 • część F – to miejsce na kwoty, które zmniejszają albo zwiększają podstawę opodatkowania bądź stratę,
 • część G – tutaj należy wyliczyć należny państwu podatek,
 • część H – w tym polu jest miejsce na odliczenia od podatku,
 • część I – w tej części oblicz, jak wysokie jest Twoje zobowiązanie,
 • część J – tu jest miejsce na kwotę do zapłaty bądź nadpłatę,
 • część K – to pole do wpisania zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • część L – tu wpisz naliczone odsetki,
 • część M – w tej części umieść dane dotyczące zaliczek,
 • część N – dotyczy 1% podatku, który możesz przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • część O – tutaj zamieść dodatkowe informacje,
 • część P – w tym miejscu wpisz wszystkie załączane dokumenty,
 • część R – tutaj złóż swój podpis, który potwierdzi poprawność wszelkich zawartych w PIT online rozliczenie

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A