Pobierz w PDF: Formularze PIT za 2023

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Podgląd PIT POBIERZ

PIT-28.pdf

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.03.2024)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.
Załącznikami do PIT-28 mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-37.pdf

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36.pdf

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2024 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36L.pdf

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-38.pdf

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2023 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
-Odpłatnego zbycia:
-- papierów wartościowych,
-- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
-- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
-- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-39.pdf

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2023 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w ostatnich 5 latach. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej wcześniej nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (jeśli od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.
Ikona PDF PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.
Ikona PDF PIT-36L

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Ikona PDF PIT-2K

PIT 2K - ulga odsetkowa

Związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.
Ikona PDF PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.
Ikona PDF PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.
Ikona PDF PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2023 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.
Ikona PDF PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.
Ikona PDF PIT-Z

PIT Z - zwolnione (kredyt podatkowy)

Druk PIT/Z służy podatnikom korzystającym z tzw. kredytu podatkowego, czyli możliwości uiszczenia podatku w terminie późniejszym niż standardowy termin jego zapłaty. Podatnicy decydujący się rozpocząć prowadzenie firmy już w roku kolejnym po jej rozpoczęciu mają możliwość eliminować swoje zaliczki na podatek dochodowy i rozłożyć je na raty, spłacając podatek w ratach przez kolejne 5 lat, po 20% rocznie. Podatnicy tacy po złożeniu oświadczenia w sprawie korzystania ze zwolnienia z końcem roku składają PIT/Z. Druk PIT/Z jest załącznikiem dołączanym wyłącznie do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Załącznik PIT/Z składają zatem wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.
Uwaga! Druk PIT/Z nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej, należy go traktować jako składany łącznie z innymi deklaracjami podatkowymi.
Ikona PDF PIT-ZG

PIT ZG - dochody zagraniczne

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy) lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę (jadę do pracy do kraju trzeciego). Obowiązek złożenia PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2023 r.

Druk PIT-28 obowiązujący w 2024 roku

Polskie prawo przewiduje kilka formularzy do zeznania podatkowego dla przedsiębiorców. Kiedy zatem właściciele firm powinni wybrać PIT 28 elektronicznie?

Forma opodatkowania firmy a rodzaj e deklaracji

Polscy przedsiębiorcy mają kilka możliwości rozliczania się z fiskusem. Mogą wybrać:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej,
 • podatek liniowy 19%,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • kartę podatkową.

Dostępne są cztery warianty formularzy. Są to:

 • PIT 36 (zasady ogólne),
 • PIT 36L (podatek liniowy),
 • PIT 28 (ryczałt ewidencjonowany),
 • edeklaracja PIT 16A (karta podatkowa).

Czym zatem jest PIT 28 online? To jeden z formularzy, które przedsiębiorca może złożyć do urzędu skarbowego, by rozliczyć swój podatek. Dzieje się tak, gdy właściciel firmy wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Innymi słowy – uproszczony podatek dochodowy naliczany jedynie od przychodów przedsiębiorstwa, z pominięciem jego kosztów.

Kto może wybrać formę ryczałtu ewidencjonowanego

Jeżeli nie wiesz, czy możesz skorzystać z rozliczenia przychodów swojej firmy przy pomocy PITu 28 online, podpowiedź znajdziesz poniżej.

Rozliczenie podatku 2023/2024 w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest dla Ciebie, jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną i prowadzisz działalność gospodarczą,
 • jesteś wspólnikiem spółki cywilnej albo jawnej osób fizycznych
 • prowadzisz prywatny wynajem,
 • sprzedajesz przetworzone produkty rolne z własnych upraw, hodowli albo chowu.

Co nieco o zgłaszaniu ryczałtu w urzędzie skarbowym

Zanim zaczniesz wypełniać rozliczenie PIT 28 online, musisz zgłosić swoją decyzję o wyborze ryczałtu do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Kiedy należy to zrobić? Są dwie możliwości.

 1. Zgłoś chęć rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego podczas rejestracji swojej działalności gospodarczej.
 2. Jeżeli wcześniej rozliczałeś swoją edeklarację na zasadach ogólnych, złóż oświadczenie o chęci korzystania z ryczałtu do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli nie zdążysz zrobić tego w terminie, nowy sposób rozliczania podatku obowiązywać Cię będzie dopiero od kolejnego roku. Te same zalecenia dotyczą rezygnacji z owej formy opodatkowania.

Jesteś przedsiębiorcą, który już korzysta z ryczałtu? Nie musisz zgłaszać chęci korzystania z tego rozwiązania ponownie.

Zeznanie roczne PIT 28 online możesz wypełnić w bezpłatnym Programie PIT 2023 albo korzystając z formularza w pliku PDF.

Edeklaracje PIT 28

Nie przegap momentu składania zeznania podatkowego w formie PIT 28. Należy zrobić to wcześniej niż w przypadku innych formularzy, do 31 stycznia. Deklarację PIT 28 za rok 2023 wraz z załącznikiem PIT 28A możesz złożyć do ostatniego dnia stycznia 2024.

Co w przypadku, gdy w danym roku podatkowym uzyskałeś przychody, które pozbawiły Cię prawa ryczałtu?

W takiej sytuacji złóż PIT 28 elektronicznie za okres, kiedy korzystałeś z ryczałtu ewidencjonowanego. Natomiast resztę roku uwzględnij w swoim zeznaniu podatkowym na formularzu PIT 36.

Przekroczyłeś dopuszczalny limit przychodu, który uprawnia do korzystania z ryczałtu?

Złóż formularz PIT 28, jednak w kolejnym roku podatkowym nie będziesz mógł już skorzystać z tego rozwiązania.

Zeznanie roczne PIT 2023 online

Ustawodawca daje Ci kilka możliwości złożenia deklaracji podatkowej. Część osób korzysta z dostępnych w urzędach skarbowych formularzy papierowych. Następnie wypełnia je ręcznie i zanosi osobiście albo nadaje listem poleconym.

Najwygodniejszą formą jest jednak dostarczenie PIT przez internet. Rozwiązanie to jest zalecane przez Ministerstwo Finansów. Oszczędza Twój czas, skraca kolejki w urzędach skarbowych i nie wymaga marnowania papieru – same plusy!

Rozliczenie przychodów z najmu i dzierżawy w PIT 28 – poznaj zasady

Formularz pit 28 przeznaczony jest nie tylko do rozliczania podatku od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Dotyczy wszystkich tych – zarówno firm, jak i osób fizycznych – którzy czerpali w ubiegłym roku podatkowym dochód z:

 • najmu,
 • podnajmu,
 • dzierżawy,
 • poddzierżawy,
 • innych umów o podobnym charakterze.

Wybór formularza PIT 28 nie jest w tej sytuacji obligatoryjny. Płatnik może zdecydować się na rozliczenie podatku online na zasadach ogólnych.

Masz nieruchomość, którą wynajmujesz? Pamiętaj, że jeżeli chcesz rozliczać się, korzystając z ryczałtu, masz czas do 31 stycznia. Do tego dnia powinieneś dostarczyć do swojego urzędu skarbowego deklarację o chęci skorzystania z rozliczenia PIT 28. W przypadku, gdy zawarłeś umowę w trakcie roku podatkowego, zgłoś ją do urzędu skarbowego najpóźniej do dnia otrzymania pierwszego przychodu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Twoje dane (dane podatnika),
 • dane urzędu skarbowego, w którym będziesz dokonywać rozliczenia PIT 2023/2024,
 • źródło przychodu, np. wynajem, dzierżawa,
 • oświadczenie o wyborze formy zeznania podatkowego.

Jako ryczałtowiec, każdego roku powinieneś rozliczyć PIT przez internet bądź klasycznie, korzystając z formularza 28. Informuje on urząd skarbowy o wysokości uzyskanego przychodu. Dołącz do niego dokument PIT 28A, w którym znajdą się informacje o przychodzie z najmu, podnajmu, itp. W przypadku, gdy przysługują Ci ulgi i odliczenia, złóż także PIT O i PIT D.

Pamiętaj, że rozliczając się przy pomocy PIT 28, możesz przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ważne informacje o ryczałcie:

 1. Aby zrezygnować z rozliczania PIT w formie ryczałtu, musisz złożyć oświadczenie o rezygnacji z PITu 28 do 20 stycznia 2024 roku. Jeżeli tego nie zrobisz, aktualny system uiszczania podatku zostanie przedłużony na kolejny rok.
 2. Druki PIT 28 czekają na Ciebie w urzędach skarbowych, gdzie możesz je wypełnić, korzystając z pomocy urzędników. W internecie dostępne są też formularze do rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego w formie plików PDF. Istnieje także najwygodniejsza z możliwości – wysłanie PIT 2023/2024 przez internet.
 3. Jeżeli przekroczysz próg 150 000 euro przychodu, w kolejnym roku podatkowym utracisz możliwość rozliczania podatku w formie ryczałtu.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A