Pobierz w PDF: Formularze PIT za 2019

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

POBIERZ

PIT-28.pdf

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.02.2020)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.
Załącznikami do PIT-28 mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O.
POBIERZ

PIT-37.pdf

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
POBIERZ

PIT-36.pdf

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2020 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.
POBIERZ

PIT-36L.pdf

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2019 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2016 r. i wskazały w nich, że za rok 2019 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2020 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2019 rok deklarację PIT-36L.
POBIERZ

PIT-38.pdf

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2019 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
-Odpłatnego zbycia:
-- papierów wartościowych,
-- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
-- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
-- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
POBIERZ

PIT-39.pdf

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2019 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2019. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2010 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.
PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.
PIT-28S

PIT-28S

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:
- Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
- W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).
PIT-36S

PIT-36S

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:
- Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
- W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).
PIT-36LS

PIT-36LS

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:
- Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
- W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).
PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.
PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.
PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2019 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.
PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.

Wolisz Formularze z Programu PIT?

Pobierz Bezpłatny Program do Rozliczenia PIT za 2019

Pobierz Program PIT w 2020 - wyślij Formularz Zeznania Rocznego PIT 38

 

Jeżeli w danym roku uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (otrzymałeś zyski z giełdy) z pewnością zainteresują Cię przygotowane przez nas informacje dotyczące druku PIT 38.

Jak złożyć rozliczenie podatku od akcji przez internet i w urzędzie?

Formularz PIT 38 jest łatwo dostępny. Bez problemu znajdziesz go w każdym urzędzie skarbowym czy w internecie. Pamiętaj jednak, by przeszukując sieć w poszukiwaniu tego dokumentu, zwrócić uwagę na rok rozliczeniowy. W różnych latach wyglądają one nieco inaczej.

Pomoc w wypełnianiu edeklaracji znajdziesz u urzędników (dłuższe godziny otwarcia urzędów), w internecie oraz w programach, takich jak PIT 2019.

Co daje Ci korzystanie z tego komputerowego narzędzia? Przede wszystkim:

 • mnóstwo podpowiedzi,
 • kontrolę ewentualnych błędów,
 • instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces,
 • możliwość wydrukowania gotowego zeznania.
Dzięki Bezpłatnemu Programowi PIT 2019 możesz rozliczyć PIT 38 przez internet oraz otrzymać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).
Możesz także skorzystać z gotowego formularza w PDF:
PIT-38 w PDF.

PIT-8C – co to takiego?

Aby wypełnić PIT 38 2019/2020 online, musisz mieć druk PIT-8C. Skąd go wziąć? Powinieneś otrzymać go od domu maklerskiego, w którym zawierałeś transakcje giełdowe o papierach wartościowych i instrumentach pochodnych, z tytułu dywidend, itp. w ubiegłym roku podatkowym.

Wspomniany dokument powinien zostać Ci udostępniony w formie elektronicznej, najpóźniej do końca lutego kolejnego roku podatkowego. Znajdziesz go na swoim rachunku maklerskim. Otrzymanie wersji papierowej wiąże się często z dodatkowymi opłatami. Lepiej więc korzystać ze źródła online.

PIT 38 – co nieco o odliczeniach

W PIT 38 podatek obliczany jest w formie ryczałtu (19%) od dochodu, czyli od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Czy są zatem owe koszty? To wydatki poniesione na prowadzenie rachunku czy wszelkie związane z tym prowizje. Ciężko jednak będzie Ci usprawiedliwić odliczanie kosztów związanych z książkami, pismami, abonamentami do serwisów dotyczących inwestowania albo szkoleniami. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że urząd skarbowy uzna te kwestie.

Rozliczając koszty pamiętaj, że:

 • rozlicza się je ogólnie, nie zaś szczegółowo (nie wiąż ich z konkretnymi transakcjami),
 • nie musisz załączać dokumentów dotyczących kosztów,
 • wszelką dokumentację odnoszącą się do ponoszenia kosztów musisz przechowywać przez 5 lat.

Nawet PIT podatek giełdowy online możesz przygotować samodzielnie, przy wsparciu bezpłatnego Programu PIT 2019. Wysyłając zeznanie przez internet, otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jeżeli jesteś wielbicielem klasycznych rozwiązań, wydrukuj zeznanie z pliku PDF i dostarcz je do urzędu klasycznie – osobiście bądź pocztą.

Wspólne rozliczanie PIT 38 interaktywny

Choć ustawodawca dopuszcza możliwość składania zeznania podatkowego wraz ze współmałżonkiem, pozwolenie to nie dotyczy formularza PIT 38. Każdy płatnik wypełnia je samodzielnie i dostarcza do właściwego urzędu skarbowego.

Kolejnym wykluczeniem w edeklaracji PIT 2019 jest brak możliwości rozliczania z dzieckiem albo skorzystanie z jakichkolwiek ulg. Jeżeli jesteś jednym z wielu podatników, którzy oprócz dochodów z giełdy mają także inne źródło utrzymania, możesz skorzystać z ulg i odliczeń w innych formularzach.

Czy PIT 38 elektronicznie jest dla wszystkich?

Odpowiedź brzmi nie. Jeżeli jesteś podatnikiem, który uzyskał dochód tego typu, prowadząc działalność gospodarczą, powinieneś uwzględnić go na formularzu właściwym dla Twojej działalności.

Dostarczenie rozliczenia PIT 38 2019/2020 do urzędu

Wypełniłeś już wszystkie pola w formularzu PIT 38? Czas więc dostarczyć go do urzędu właściwego Twojemu miejscu zamieszkania. Nie zapomnij jednak o podpisie. W formie papierowej złóż go po prostu pod deklaracją, w wyznaczonym miejscu. Gdy składasz PIT podatek giełdowy online, wpisz kwotę swojego ubiegłorocznego rozliczenia. Kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest w tym przypadku wymagany.

Jeżeli wyślesz PIT 38 przez internet, zachowaj UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie odbioru. Dzięki temu niestraszna będzie Ci jakakolwiek kontrola skarbowa.

Sprzedaż papierów wartościowych i udziałów – jak to rozliczyć?

Polski płatnik ma obowiązek każdego roku wypełnić PIT. Po zakończeniu okresu podatkowego powinieneś więc uzupełnić odpowiedni formularz i dostarczyć go do urzędu skarbowego. Możesz wtedy odpisać od swojego podatku 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jednym ze sposobów na rozliczenie PIT 2019/2020 jest formularz 38. Przeznaczony jest on dla tych płatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochód z tytułu odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych (akcji, obligacji),
 • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • pochodnych instrumentów finansowych.

Dotyczy to także przychodu z tytułu objęcia akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów niepieniężnych w spółdzielniach. PIT 38 online skierowany jest do osób prywatnych, które nie osiągnęły powyższych dochodów, prowadząc działalność gospodarczą.

PIT 38 powinieneś wypełnić w oparciu o dostarczony przez biuro maklerskie dokument PIT 8C. Znajdują się w nim informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych stratach. Jeżeli nie korzystasz z rachunku inwestycyjnego, zarabiając na giełdzie, PIT 38 elektronicznie musisz wypełnić sam.

Pamiętaj! Rozliczając dochody w formularzu PIT 38, nie możesz zrobić tego ze współmałżonkiem. Każdy płatnik jest zobowiązany do wypełnienia tego dokumentu samodzielnie.

Uzyskałeś swój dochód także za granicą? Musisz wypełnić załącznik PIT/ZG. Jeżeli zarabiałeś na giełdzie w więcej niż jednym państwie poza Polską, dla każdego z nich musisz łożyć stosowny dokument.

Dzięki Bezpłatnemu Programowi PIT 2019 możesz rozliczyć PIT 38 przez internet oraz otrzymać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).
Możesz także skorzystać z gotowego formularza w PDF:
PIT-38 w PDF.

Kilka ważnych kwestii dotyczących PIT podatek giełdowy online

 1. W formularzu PIT 38 możesz wykazać zarówno zyski, jak i straty. Zarobiłeś na swojej działalności? W takim wypadku musisz przekazać na rzecz urzędu skarbowego odpowiedni podatek.
 2. Rozliczając PIT 2019/2020 online, możesz przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Bez względu na to, czy dokonujesz rozliczenia tradycyjnie czy internetowo masz prawo wesprzeć wybraną przez siebie fundację. Wypełniając PIT edeklarację PIT 38, uzupełnij pole oznaczone numerem 58. Na twój wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże kwotę z 1% podatku na wybrany przez Ciebie cel.
 3. Jeżeli spóźnisz się ze złożeniem deklaracji do 30 kwietnia, stracisz możliwość przekazania swojego 1% podatku.

Istnieją trzy możliwości dostarczenia rozliczenia PIT 2019/2020 do urzędu skarbowego. Możesz złożyć swoją deklarację w formie papierowej, w okienku urzędu. To najmniej wygodna metoda. Łatwiej jest po prostu wysłać PIT 38 za pośrednictwem poczty. Najszybszą i najbardziej komfortową formą rozliczenia podatku jest jednak wysłanie PIT 38 elektronicznie.

Urząd Skarbowy PITy za 2019
Rozliczenie PIT w 10 Minut
 • Prosty Kreator lub Aktywne Deklaracje
 • Asystent „Krok po Kroku”, Podpowiedzi
 • Przepisy, Mechanizmy Kontroli, Baza Urzędów
 • Wysyłka e-Deklaracji (UPO)* i Wydruk
Pobierz program PIT
Pobierz Program Tutaj

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A