Pobierz w PDF: Formularze PIT za 2023

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Podgląd PIT POBIERZ

PIT-28.pdf

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.03.2024)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.
Załącznikami do PIT-28 mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-37.pdf

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36.pdf

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2024 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36L.pdf

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-38.pdf

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2023 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
-Odpłatnego zbycia:
-- papierów wartościowych,
-- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
-- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
-- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-39.pdf

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2023 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w ostatnich 5 latach. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej wcześniej nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (jeśli od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.
Ikona PDF PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.
Ikona PDF PIT-36L

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Ikona PDF PIT-2K

PIT 2K - ulga odsetkowa

Związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.
Ikona PDF PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.
Ikona PDF PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.
Ikona PDF PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2023 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.
Ikona PDF PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.
Ikona PDF PIT-Z

PIT Z - zwolnione (kredyt podatkowy)

Druk PIT/Z służy podatnikom korzystającym z tzw. kredytu podatkowego, czyli możliwości uiszczenia podatku w terminie późniejszym niż standardowy termin jego zapłaty. Podatnicy decydujący się rozpocząć prowadzenie firmy już w roku kolejnym po jej rozpoczęciu mają możliwość eliminować swoje zaliczki na podatek dochodowy i rozłożyć je na raty, spłacając podatek w ratach przez kolejne 5 lat, po 20% rocznie. Podatnicy tacy po złożeniu oświadczenia w sprawie korzystania ze zwolnienia z końcem roku składają PIT/Z. Druk PIT/Z jest załącznikiem dołączanym wyłącznie do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Załącznik PIT/Z składają zatem wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.
Uwaga! Druk PIT/Z nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej, należy go traktować jako składany łącznie z innymi deklaracjami podatkowymi.
Ikona PDF PIT-ZG

PIT ZG - dochody zagraniczne

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy) lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę (jadę do pracy do kraju trzeciego). Obowiązek złożenia PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2023 r.

Druk PIT-36 obowiązujący w 2024 roku

Jeżeli otrzymujesz pensję, emeryturę bądź rentę, a także czerpiesz dochody z innych źródeł, np. najmu prywatnego albo działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali, ten artykuł jest dla Ciebie.

W przypadku, gdy Twój przychód pochodzi z różnych źródeł i jest opodatkowany na zasadach ogólnych, powinieneś wypełnić PIT 36 przez internet albo stacjonarnie. Dotyczy to tych podatników, którzy rozliczają dochody uzyskane w 2023 roku podatkowym bez pośrednictwa płatników i sami zobowiązani byli do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Rozliczenie PIT 36 pozwala oszczędzać czas podatników oraz minimalizować liczbę wypełnianych dokumentów. Dlatego też, jeżeli otrzymujesz dochód pochodzący od płatnika (np. Twój pracodawca) oraz z innego źródła (np. dzierżawa), zamiast wypełnienia dwóch formularzy: PIT 37 i PIT 36, musisz uzupełnić tylko drugi z nich.

Ta forma zeznania rocznego PIT 36 online jest dla Ciebie, jeżeli:

 • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, którą rozliczasz na ogólnych zasadach, stosując skalę podatkową,
 • prowadzisz działalność dotyczącą specjalnej produkcji rolnej,
 • wynajmujesz, podnajmujesz, dzierżawisz, poddzierżawiasz swoją nieruchomość, rozliczając się na zasadach ogólnych,
 • otrzymujesz dochód z innych źródeł i samodzielnie płacisz zaliczki na podatek dochodowy,
 • wykazujesz przychód rozliczany na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani Ty, ani Twój płatnik nie mieliście obowiązku wcześniej uiszczać zaliczki podatkowej,
 • otrzymałeś opodatkowany według skali dochód za granicą,
 • jesteś zobowiązany do doliczenia do swoich dochodów pieniędzy zarobionych przez małoletnie dzieci (np. renta rodzinna),
 • rozliczasz straty w poprzednich z okresów rozliczeniowych,
 • powinieneś uregulować zryczałtowany podatek, który nie został pobrany przez płatnika.

Rozliczając się ze współmałżonkiem, wybierz tę formę zeznania podatkowego, jeżeli choć jedno z Was spełnia powyższe warunki. Wasz wspólny PIT online powinien zostać wypełniony na formularzu 36.

Rozliczenie PIT 36 przez internet – co warto wiedzieć?

Polskie urzędy idą z duchem czasu. Nadal możesz wysłać swoje zeznania podatkowe 2023/2024 w formularzu PIT 36 zwykłą pocztą. Nic nie staje też na przeszkodzie, abyś spędził długie godziny w kolejce do okienka w urzędzie. Po co jednak tracić czas, gdy możesz wybrać rozwiązanie na miarę XXI wieku. Użyj Programu PIT 2023, by wypełnić swoją deklarację i wyślij PIT 36 online. Rozliczenie PITu przez internet jest coraz popularniejszym wyborem polskich podatników.

Boisz się, że wysyłając w ten sposób PIT 36, nie dostaniesz żadnego potwierdzenia? Nic bardziej mylnego. Dostarczając urzędowi dokument za pośrednictwem strony w sieci, otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Zapisz je na dysku Twojego komputera albo wydrukuj i włóż do innych dokumentów, by zawsze mieć je na wyciągnięcie ręki. Szczególnie w przypadku kontroli z urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć PIT 36? Najlepiej, korzystając z bezpłatnego Programu PIT 2023 i wysyłając zeznanie przez internet. Dla tych, którzy chcą samodzielnie wypełnić dokument, dostępna jest wersja formularza w PDF.

Dowiedz się, jak wygląda rozliczenie PIT 2023/2024 ze współmałżonkiem

Polscy podatnicy każdego roku mają obowiązek składać zeznania dotyczące osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty w danym okresie. Ustawa o podatku dochodowym różnicuje rodzaje dochodu oraz podatku i przypisuje im konkretne formularze. W ten sposób możesz w prosty i czytelny sposób wykazać dochody pochodzące z różnych źródeł.

Skorzystaj z edeklaracji PIT 36, jeżeli spełniasz choć jedno z poniższych kryteriów:

 • prowadzisz opodatkowaną działalność pozarolniczą albo dział specjalnej produkcji rolnej,
 • wynajmujesz, dzierżawisz nieruchomość albo wykonujesz podobną działalność zarobkową opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • korzystasz ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy,
 • dokonujesz doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
 • wliczasz do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • wskazujesz w zeznaniu straty z lat ubiegłych,
 • wykazujesz należny zryczałtowany podatek dochodowy.

Rozliczenie PIT 36 przez internet możesz złożyć zarówno indywidualnie, jak i razem ze współmałżonkiem. To także rozwiązanie dla osób, które samodzielnie wychowują dzieci.

Pamiętaj, że co najmniej jeden z małżonków musi spełniać kryteria wymienione powyżej.

W jaki sposób wybrać rozliczenie PIT 36?

Chcąc rozliczać się przy pomocy formularza PIT 36, musisz zaznaczyć swój wybór w pozycjach 6 i 8 dokumentu. Zaznacz odpowiedni kwadrat i złóż swój podpis. Jeżeli rozliczasz się ze współmałżonkiem, nie musicie składać podpisu oboje. W takiej sytuacji z góry zakłada się, że druga osoba udzieliła upoważnienia do wspólnego rozliczania PIT 2023/2024. Jeżeli współmałżonek nie wyraża zgody na ten system składania zeznania podatkowego, grozi Ci odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania.

Jakie warunki musisz spełnić, by bez przeszkód korzystać z formularza PIT 36?

 • posiadać polską rezydencję, a co za tym idzie nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • być małżeństwem przez co najmniej jeden, pełny rok podatkowy,
 • cały okres podatkowy posiadać wspólnotę majątkową,
 • dostarczyć wniosek o wspólne rozliczanie podatku w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie,
 • nie odprowadzać podatków liniowego, ryczałtowego bądź tonażowego (jeżeli którykolwiek z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą).

Jeżeli rozliczasz się z małżonkiem, oboje powinniście spełniać wszystkie z powyższych kryteriów.

Wypełniony formularz PIT 36 powinieneś złożyć do 30 kwietnia roku, który następuje po określonym w dokumencie okresie podatkowym. Druk tej edeklaracji możesz pobrać ze strony i wysłać internetowo bądź tradycyjnie. Znajdziesz go także w każdym urzędzie skarbowym.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A